Aktuality

Rok na britských cestách bez mýta

Britská vláda chápe ťažkosti, ktorým Covid-19 celé odvetvie dopravy vystavil. Aby zmiernila ich dopad, pozastavuje výber poplatku za použitie britských ciest.

Výber poplatkov bude pozastavený na dobu 1 roka, a to od 1. augusta 2020 do 31. júla 2021. Znamená to, že dopravcovia počas tohto obdobia odkladu nebudú musieť pri príchode do Veľkej Británie platiť poplatky.

Dopravcovia, ktorí už 6-mesačnej alebo ročné poplatky uhradili a z ktorých počas pozastavenia ich výbere zostávajú celé mesiace, môžu požiadať o zľavu.

chevron-upenvelopephone-handset